Lấy Code từ KEY 2FA
Có thể nhập Full định dạng ID | Pass | 2FA. Mỗi dòng sẽ lấy 1 code.